avukatnet

Burdasiniz: Hukuk Hukuk Kösesi TR Hukuk Bilgileri

Hukuk Bilgileri TR

Sosyal Hizmet

e-Posta Yazdır PDF

SOSYAL HIZMET

Yetiştirme yurduna kabul koşulları nelerdir?

Beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya kişisel güvenlikleri tehlikede olup, ana veya babasız, ana ve babasız; ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan; ana veya babası veya her ikisi tarafından terkedilen; ana veya babası tarafından ihmal edilip, fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuk korunmaya muhtaç çocuk sayılır ve 13-18 yaş arası korunmaya muhtaç çocukları korumak, bakmak ve bir iş veya meslek sahibi edilmeleri ve topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerini sağlamakla görevli ve yükümlü olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve ona bağlı il müdürlüklerin bünyesindeki yetiştirme yurtlarına, yine bu kurumun tespiti ve yerel sulh hakiminin vereceği “Koruma kararı” ile kabul edilirler. Onsekiz yaşını tamamlayan bu çocuklardan ortaöğrenime devam edenlerin yirmi, yükseköğrenime devam edenlerin yirmibeş yaşına kadar korunma kararları uzatılabilmektedir. Bunun yanında belediyeler ve diğer kurumlarca desteklenen özel kuruluşlar yuva, Sokak Çocukları Derneği, Kadın Sığınma Evi gibi bu amaca yönelik faaliyet gösteren oluşumlar da vardır.

Devamını oku...

Imar Hukuku Bölüm 2

e-Posta Yazdır PDF

INSAAT-IMAR-RUHSAT

T.A.K.S ve K.A.K.S nedir?

T.A.K.S. : İmar planı üzerinde yazılı taban alanı katsayısı o imar adasındaki imar parselinde yapılacak inşaatın toprak üzerinde kaplayacağı en büyük bina sahasını gösterir. Azami bina sahası imar planı üzerinde yazılı taban alanı katsayısı ile belirtilmiş miktardan büyük olamaz.

Örnek : 0.20 — TAKS

0.80 — KAKS

Devamını oku...

Imar Hukuku Bölüm 1

e-Posta Yazdır PDF

INSAAT-IMAR-RUHSAT

İmar planı nedir ?

Nüfusu 10.000’i aşan belediyeler ile nüfusu daha az olduğu halde il merkezi olan veya gelecekte imar işleri bakımından plana gereksinimi bulunduğu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca saptanan belediyelerin “ imar yasası” uyarınca yaptırmakla yükümlü oldukları fiziksel plandır.

İmar planları, “nazım planı” ve “uygulama planı” olmak üzere iki türlüdür.

Devamını oku...

Kovustuma ve sonrasi

e-Posta Yazdır PDF

KOVUŞTURMA ve SONRASI

Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis tarafından yapılacak davete uyması zorunludur. Bu davete uymayanlar hakkında, polisin verdiği emre uymamaktan dolayı işlem yapılabilir.

Polise ifade vermeye mecbur olmayan tanık, savcıya ve hakime ifade vermek zorundadır. Tanık çağrılıp da, mazeretsiz gelmediği taktirde zorla getirilir. Yemin etmekten veya tanıklıktan kaçınan kişi, para cezasına veya altı ayı geçmemek üzere hapis cezasına mahkum edilebilir.

Devamını oku...

Saglik Sorunlari

e-Posta Yazdır PDF

SAGLIK

“Sağlık hastalığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik halidir”

Temel sağlık hizmeti ne anlama gelmektedir ?

Temel sağlık hizmeti hasta olanın tedavi edilmesi yanında, sağlıklı yaşamanın da korunmasıdır. Bu nedenle sağlık hizmetlerinin ; koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri olarak örgütlenmesi öngörülmüştür.

Kişiye yönelik ayakta tedavi edici sağlık hizmetleri (poliklinik) ve kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri (aşılama,aile planlaması, periyodik muayeneler) sağlık ocakları ve ana çocuk sağlığı merkezlerince yürütülmektedir. Bunlar birinci.basamak sağlık hizmetleri olarak sayısı belirli bir nüfusun ve bölgenin sağlık gereksinimleri yönünde sorumluluk üstlenmişlerdir.

Devamını oku...

Sayfa 1 / 4

  • «
  •  Başlangıç 
  •  Önceki 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  Sonraki 
  •  Son 
  • »
Reklam