avukatnet

Burdasiniz: Hukuk Hukuk Kösesi TR Hukuk Bilgileri Imar Hukuku Bölüm 1

Imar Hukuku Bölüm 1

e-Posta Yazdır PDF
Makale İçeriği
Imar Hukuku Bölüm 1
Nazım imar planı nedir?
Uygulama imar planı nedir?
İmar planı vatandaş tarafından nasıl görülür ve itiraz edilir?
İmar adası ve imar parseli nedir?
İfraz ve tevhid nasıl yapılır?
18. Madde uygulaması ne demektir?
Parselasyon işlemi nasıl yapılır?
Mücavir alan nedir?
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında planı bulunmayan alanlarda inşaat yapmak için nereye başvurulur?
Tüm Sayfalar

INSAAT-IMAR-RUHSAT

İmar planı nedir ?

Nüfusu 10.000’i aşan belediyeler ile nüfusu daha az olduğu halde il merkezi olan veya gelecekte imar işleri bakımından plana gereksinimi bulunduğu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca saptanan belediyelerin “ imar yasası” uyarınca yaptırmakla yükümlü oldukları fiziksel plandır.

İmar planları, “nazım planı” ve “uygulama planı” olmak üzere iki türlüdür.Reklam