avukatnet

Burdasiniz: Hukuk Hukuk Kösesi TR Hukuk Bilgileri Imar Hukuku Bölüm 1 - Uygulama imar planı nedir?

Imar Hukuku Bölüm 1 - Uygulama imar planı nedir?

e-Posta Yazdır PDF
Makale İçeriği
Imar Hukuku Bölüm 1
Nazım imar planı nedir?
Uygulama imar planı nedir?
İmar planı vatandaş tarafından nasıl görülür ve itiraz edilir?
İmar adası ve imar parseli nedir?
İfraz ve tevhid nasıl yapılır?
18. Madde uygulaması ne demektir?
Parselasyon işlemi nasıl yapılır?
Mücavir alan nedir?
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında planı bulunmayan alanlarda inşaat yapmak için nereye başvurulur?
Tüm Sayfalar

Uygulama imar planı nedir?

Tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren 1/1000 ölçekli plandır.Reklam