Telefon: +49 2161 48 10 01

Haklar ve Yasaklar Bölüm 1

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 15780

Makale Dizini

Yurttaş olma-Yurttaşlıktan çıkma nasıl gerçekleşir? Çifte yurttaşlık nedir ?

Yurttaşlık ilişkileri, kişileri devlete bağlayan siyasi ve hukuki bir bağ olarak doğumuna, hükümet ve mahkeme kararlarına göre düzenlenmektedir. Kendiliğinden doğumla ve evlilikle gerçekleşen yurttaşlık ilişkileri yanında, isteğe bağlı yurttaş olma veya yurttaşlıktan çıkma veya zora dayalı olarak yurttaşlıktan çıkarılma halleri de vardır. Bu durum her ülkenin kendi yasal düzenlemelerine göre farklılık göstermektedir.

Çifte yurttaşlıkta (çifte vatandaşlıkta) kişi, her iki ülkenin yurttaşı olarak, o ülkelerin yasa ile tanınmış tüm haklarından yararlanmaktadır.

Türkiye’de çifte yurttaşlık hakkı kullanılmaktadır.