Telefon: +49 2161 48 10 01

Haklar ve Yasaklar Bölüm 1 - Dilekçe hakkı nasıl kullanılır?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 15773

Makale Dizini

Dilekçe hakkı nasıl kullanılır?

Yurttaşlar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir.

İdari mercilerin işlemlerinden dolayı yapılan başvurulara karşı yazılı yanıt vermek zorunluluğu vardır. Ancak yanıt verilmemesi halinde, istek reddedilmiş sayılır.İdarenin olumsuz yanıtının tebliği ya da yazılı dilekçe verme tarihinden itibaren altmış gün içerisinde yanıt verilmemesi hallerinde, bu tarihten itibaren altmış gün içerisinde bir üst makama, alt makamın olumsuz işleminin düzeltilmesi, ortadan kaldırılması için başvurulabilir ve aynı sürede İdare Mahkemesine, işlemin iptali ya da hizmetten kaynaklanan zararın da tazmin edilmesi amacıyla iptal ve tam yargı davası açılabilir.