Telefon: +49 2161 48 10 01

Haklar ve Yasaklar Bölüm 1 - Adli şikayet hakkı nedir, nasıl kullanılır ?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 15779

Makale Dizini

Adli şikayet hakkı nedir, nasıl kullanılır ?

Adli şikayet, herhangi bir suçtan zarar gören bir kişinin veya kuruluşun,kovuşturma yapmaya yetkili kimselere başvurmasıdır. Başvurular cumhuriyet savcılıklarına, zabıta makam ve memurlarına ve sulh hakimlerine yapılabilir. Bu başvurular yetkili mercilere gönderilmek üzere vali, kaymakam ve nahiye müdürlerine de yapılabilir.

Kamuyu ilgilendiren konularda dava açma yetkisi tamamen C.savcılıklarına aittir. Şikayet hakkında takipsizlik kararı verilirse, suçtan doğrudan zarar görenler takipsizlik kararını veren Cumhuriyet savcısının ait olduğu yerin ağır ceza işlerini gören mahkeme başkanına itiraz edebilirler.

Tehdit, haneye taarruz, başkalarının sırrını ifşa, on gün iş ve güçten kalmaya neden olan basit yaralamalar ile aynı şekilde olan tedbirsizlik, dikkatsizlik ya da meslek ve sanatta acemilik sonucunda gerçekleşen ufak-tefek yaralamalar, hakaret ve sövme, mala zarar ve tahrip, haksız rekabet yasağına aykırılık, edebi, sınai ve güzel san’atlar mülkiyetine ve telif haklarına aykırılıklardan dolayı kişisel zarar görenler, işlenen bu suçlar için ; suçun işlendiğini öğrendikleri ya da Cumhuriyet Savcılığına yaptıkları şikayetlerine karşılık takipsizlik kararının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde kişisel yolla ilgili mahkemeye şikayet hakkı vardır.