Telefon: +49 2161 48 10 01

Haklar ve Yasaklar Bölüm 1 - Seçme ve seçilme hakkı nasıl kullanılır?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 15776

Makale Dizini

Seçme ve seçilme hakkı nasıl kullanılır?

Seçme ve seçilme hakkı yurttaşların temel hak ve özgürlüklerindendir. Bu konuda her ülkenin kendi yönetim anlayışına uygun yasal düzenlemeleri vardır.

Ülkemizde oy kullanmak zorunludur. Seçmen kütüğüne kayıtlı olmayanlar oy kullanamazlar. Her muhtarlık bir seçim bölgesidir. Her seçim bölgesi için bir seçmen kütüğü düzenlenir ve yurttaşlar bu kütüklere yazılır. Seçim bölgesi de, her biri üçyüz seçmeni kapsayacak şekilde, gerektiği kadar sandık bölgesine ayrılır ve seçmen kütükleri buna göre tanzim olunur. Sayısı dörtyüzü aşmayan seçim bölgelerinde seçmenler oylarını bir sandıkta kullanabilirler.

Oy vereceklerin tayininde seçmen kütüğü esas alınır ve seçimlerin yapıldığı yılda ay ve gün hesabına bakılmaksızın onsekiz yaşını bitiren her yurttaş seçmen kütüğüne yazılır.

Yalnızca izinli dahi olsalar silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıt’a çavuşları, askeri öğrenciler, ceza infaz kurumlarında hükümlü veya tutuklu olarak bulunanlar oy kullanmaları yasak olduğundan; kısıtlı olanlar, kamu hizmetinden yasaklı olanlar da seçmen olmaları yasak olduğundan seçmen kütüğüne yazılamazlar. Yazımda nüfus kimlik cüzdanı,ehliyet gibi seçmenin kimliğini tereddütsüz ortaya koyan belgelerdeki bilgiler esas alınır.