Telefon: +49 2161 48 10 01

Haklar ve Yasaklar Bölüm 1 - Seçmen kütüğü nasıl hazırlanır ve nasıl inceleyebiliriz.?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 15774

Makale Dizini

Seçmen kütüğü nasıl hazırlanır ve nasıl inceleyebiliriz.?

Seçmenler yazım ve denetim sırasında nerede bulunuyorsa orada yazılır ve yazım formu imzalatılır; oturdukları yerin dışında bulunanların beyanları doğrultusunda sürekli oturdukları yer adresleri misafir seçmen kayıt formlarına işlenir ve daha sonra kendi muhtarlık seçmen kütüğüne bu şekilde işlenirler. Muhtarlık bölgesi askı listesi her yıl, nisan ayının ilk pazartesi günü muhtarlıklarda askıya çıkarılır ve iki hafta askıda kalır. Muhtarlık bölgesi askı listelerine, İl ve ilçelerde siyasi partiler seçim kurullarına bildirdikleri yetkili kişiler, tüm seçmen kütükleri için ise siyasi partilerin genel merkezlerince yüksek seçim kurullarına bildirilen yetkili kıldıkları kişilerce şikayet ve itirazlarda bulunma hakları vardır. Ayrıca yurttaşların da tek tek ilçe seçim kurullarına itiraz ve şikayet hakları bulunmaktadır. İtiraz yapılan kurulun başkanınca bu itirazlar da kesin karara bağlanır.

Muhtarlıklardaki sandık seçmen listelerini yurttaşlar her zaman için inceleyebilirler.

İlk genel kongresini yapmış , illerin en az yarısında ve en az altı ay evvel il ve ilçe teşkilatını kurmuş bulunan ve Yüksek Seçim Kurulu’nca ilan edilen siyasi parti il ve ilçe başkanları ; ilçe seçim kurulu üyeleri ; sandık askı listesindeki bilgilerin askı listesine ve itiraz sonucu verilen kararlara, sandık ayrımının yasa ve genelgelere uygun olmadığı yolunda, ilçe seçim kuruluna askı süresince itiraz edebilirler. Bu itiraz ilçe seçim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.İlçe seçim kurullarının bu tür kararlarına katılmayanlar il seçim kuruluna itiraz edebilirler. İl seçim kurulunun bu konuda vereceği kararı kesindir.

Seçmen kütüklerinin hazırlanmasında karşılaşılan usulsüzlüklerin yaptırımları vardır. Seçmenler ve seçmen kütüklerini hazırlamakla görevli olanlar; gerçeğe aykırı ve usulsüz bir şekilde kütüklerin hazırlanmasına neden olurlarsa haklarında cezaları işlem yapılır.