Telefon: +49 2161 48 10 01

Haklar ve Yasaklar Bölüm 2

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 33358

Makale Dizini

İdareye karşı tazminat ve iptal davası nasıl açılır ?

İdarenin özel hukuk ilişkilerinden doğan zararlara karşı , adli mahkemelere dava açılabilir.

İdarenin kamusal hizmetlerinden doğan hizmet kusurları ile neden olduğu zararlara karşı idari yargıya başvurulabilir.

İptal davalarına neden olan konunun öğrenildiği veya tebliğ edildiği tarihten itibaren altmış gün içerisinde dava açılması gerekir. Örneğin, beraat edilen konuda yargılama öncesi polisin haksız yere fotoğraflı, on parmak izli suç sicili tanzimine karşı,İçişleri Bakanlığı ve Valilik aleyhine iptal davası açılabilir.

Vergi itirazlarında bu süre otuz gündür. Haksız ve fazladan tahakkuk ettirilen vergiye karşı vergi mahkemelerine başvurulabilir.

Tazminat (tam yargı) davalarında olayın meydana geldiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde zarara neden olan idareden tazminat talep edilebilir. İdarenin olumsuz yanıtı halinde de altmış gün içerisinde idari yargıda dava açılılabilir. Örneğin, yaya kaldırımının buzlanması neticesinde düşerek ölen bir kimsenin mirasçıları, kaldırımları temiz tutmakla yükümlü belediyeye karşı tazminat davası açabilirler.

İptal davası ile tazminat (tam yargı) davası birlikte de açılabilir.