Telefon: +49 2161 48 10 01

Haklar ve Yasaklar Bölüm 2 - Pasaport nasıl alınır , vize işlemleri nasıl yaptırılır ?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 33360

Makale Dizini

Pasaport nasıl alınır , vize işlemleri nasıl yaptırılır ?

Pasaport , yabancı ülkelerde kimliğin ispatı ve o ülkede serbestçe dolaşma olanağı sağlayan ve yetkili makamlar tarafından verilmesi zorunlu bir yurttaşlık belgesidir.Diplomatik, özel görev, hizmet damgalı, kişiye özel, toplu, aile ve yabancılara ait pasaportlar gibi çeşitleri vardır. Pasavanlar, idari mektuplar ve hudut geçiş belgeleri, gemi adamı cüzdanları, demiryolu ve hava ulaşım araçları memur ve çalışanlarına verilen vesikalar, seyahat belgesi ve benzeri belgeler de pasaport yerine kullanılabilir.

Herkese özgü, bireysel pasaport almak isteyen Türk yurttaşları yurt içinde, İçişleri Bakanlığı’na ya da İçişleri Bakanının vereceği yetkiye göre valiliklere, yurt dışında ise T.C.Konsolosluklarına başvuruda bulunmalıdır. Pasaport için başvuru yapanlar, reşit olmayan çocuklarını da pasaportlarının refakatçi hanesine yazdırabilirler ve bu şekilde birlikte seyahat edebilirler. Ancak refakat hanesine yazılı olanlar, kimin adına pasaport verilmiş ise onunla birlikte seyahat yapabilir. Münferit pasaportlar en fazla beş yıla kadar geçerli olacak şekilde verilir. Yine toplu halde yolculuk yapmak isteyen ve en az beş kişilik kafile teşkil eden yurttaşlar da, istedikleri takdirde müşterek pasaport alabilirler. Müşterek pasaportlar ise en fazla bir yıla kadar geçerlidir.

Bireysel ve ortak pasaport almak isteyen yurttaşların, usulüne uygun düzenlenmiş (emniyetçe hazırlanmış olan) form, dilekçe, yeterli sayıda fotoğraf ve nüfus hüviyet cüzdanlarının aslı ile mahallin emniyet müdürlüğüne başvuruları gereklidir.

İkametgahı, yerleşik işyeri, taşınmazı olan, yani gideceği ülkede yerleşmeyeceği kanaati uyandıracak her türlü resmi belge yanında gidilecek ülkenin herhangi bir kurumundan yapılan bir çağrı ile o ülkenin konsolosluklarından birine pasaport ile başvuru sonucunda verilen izne vize denir. Bu vize ile o ülkeye giriş sağlanır. Her ülkede vize zorunluluğu yoktur.