Telefon: +49 2161 48 10 01

Haklar ve Yasaklar Bölüm 2 - Ehliyet nasıl alınır ?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 33357

Makale Dizini

Ehliyet nasıl alınır ?

Sürücü belgesiz karayollarında motorlu araç kullanılamaz.

Sürücü belgesi alma zorunluluğu olmamakla birlikte, bisiklet kullananlar onbir, motorsuz taşıt ve at arabası gibi hayvan sürücüleri ise onüç yaşını bitirmiş, ruhsal bakımdan sağlıklı olmalıdırlar.

Motorlu araçlar için sürücü belgekeri sınıflandırılmıştır.Buna göre; motorlu bisiklet için A1, motosiklet için A2, otomobil, minibüs veya kamyonet için B, kamyon için C, çekici için D, otobüs için E, lastik tekerlekli traktör için F, iş makinası türünden motorlu araçlar için G, özel tertibatlı olarak imal, tadil ya da teçhiz edilmiş motosiklet ya da otomobil türünden araçları kullanacak hasta ya da özürlüler için H, aday sürücüler için K sınıfı ehliyet almaları zorunludur.

Bunun için A1, A2, F ve H sınıfı onyedi, B ve G sınıfı için 18, C,D,E sınıf sürücü belgesi alacakların ise yirmi iki yaşını bitirmiş; F, G, H sınıfı ilkokul, A1, A2,, B, C, D ve E sınıfı belge alacakların en az 8 yıllık eğitimi bitirmiş olmaları, tam teşekküllü bir sağlık kurulundan “Sürücü Olur” raporu, özel yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında gerekli eğitimi görüp sertifika almaları, önceden verilmiş sürücü belgesinin geri alınmamış ve TCK.m.403,404 maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanu’nun 28 ve 29 maddeleri, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanu’nun 12/3 ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekir. Bu şartları taşıyanlar sürücü belgesi almak istediklerinde yetkili memur huzurunda (mahallin Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü sürücü belgesi bürosu)bir müracat formu doldurup, nüfus cüzdanlarının aslını, öğrenim belgesini göstermek zorundadırlar.