Telefon: +49 2161 48 10 01

Haklar ve Yasaklar Bölüm 2 - Yasaklanmış hakların iadesi nedir,hangi kurumdan nasıl alınır?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 33363

Makale Dizini

Yasaklanmış hakların iadesi nedir,hangi kurumdan nasıl alınır?

Yasaklanmış hakların iadesi (Memnu hakların iadesi), “Kamu (amme) haklarından yoksun bırakılan bir kimsenin, haklarına yeniden kavuşmasını sağlayan hukuki bir yoldur.”

Bunun için; mahkemece verilen ceza çekilmiş olmalı veya bu cezanın af ile ortadan kalktığı tarihten itibaren 5 yıl ; ceza, zamanaşımı ile düşmüşse, düştüğü tarihten itibaren 7 yıl geçmelidir.

Bir kamusal hakkın iadesi için ikamet edilen yerin Ağır Ceza Mahkemesi’nden memnu hakların iadesi kararı alınmalıdır. Başvuruda , ikamet yerinin muhtarlığından “İyi hal Belgesi”, ikametgah, nüfus cüzdan örneği, çalışma belgesi, ilgili mahkeme kararları eklenerek yazılı başvuru yapılmalıdır. Bu mahkemeden alınacak memnu hakların iadesi kararı, kamusal hakka ulaşmayı engelleyen şartları ortadan kaldıran bir mahkeme kararıdır. Avukat olmak, seçme, seçilme hakkına sahip olmak, silah ruhsatı almak, pasaport almak, ehliyet almak gibi haklar bu tür kamusal haklardandır.