Telefon: +49 2161 48 10 01

Haklar ve Yasaklar Bölüm 2 - Sabıka kaydı nasıl sildirilir, ne gibi etkileri vardır?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 33361

Makale Dizini

Sabıka kaydı nasıl sildirilir, ne gibi etkileri vardır?

Sabıka kaydının silinmesi için ceza kararını veren mahkemeye ya da ikamet edilen Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvurulur. Belirli sürelerin geçmiş olması, iyi halli olunması, ikamet ve çalışma belgelerinin eklenmesi ile sabıka kaydının silinmesi talebi ile yazılı başvuru sonucunda ve bir kereye mahsus olmak üzere Adli sicil İstitastik Müdürlüğü’nün kayıtları yenilemesi sırasında res’en ve başvuru üzerine silinmesi mümkündür.

Bu sicildeki bilgilerin silmesi yasayla belirli süreler geçtikten sonra ve belirli koşulların gerçekleşmesi ile mümkündür.