Telefon: +49 2161 48 10 01

Haklar ve Yasaklar Bölüm 2 - Dernek Nasıl Kurulur?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 33359

Makale Dizini

Dernek Nasıl Kurulur?

Dernek, 2908 sayılı Dernekler Kanunu’na göre kurulur. Bu yasanın 4.maddesiyle getirilen kısıtlamalara haiz olmayan, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip onsekiz yaşını bitirmiş herkes dernek kurabilir.

Dernek kurma herhangi bir izne tabi değildir. Dernek en az yedi kişi ile kurulur. Dernek kuruluşu için öncelikle yasanın 8.maddesine uygun bir tüzük hazırlanması gerekir. Bu tüzüğe, kuruluş bildirgesi ve yasanın 9.maddesinde sayılan kurucuların ikametleri,adli sicil belgeleri, nüfus cüzdan suretleri ve kurucuların kurucu olabilme koşulu taşıdıklarını beyan eden imzalı beyannameleri eklemeleri zorunludur.

Tüm bu belgelerle birlikte ilgili mülkü idari amire başvuru yapılıp, mülki idari amirliğince alındı belgesi verilmesi ile birlikte dernek tüzel kişilik kazanır.