Telefon: +49 2161 48 10 01

Haklar ve Yasaklar Bölüm 2 - Olumsuz sicil verilen memur ne yapabilir?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 33356

Makale Dizini

Olumsuz sicil verilen memur ne yapabilir?

Sicil, devlet memurlarının ehliyetlerinin tesbitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde ve hizmetle ilişkilerinin kesilmelerinde başlıca dayanaktır. 657 sayılı yasaya göre, sicil raporları olumsuz olan memurlara, kusur ve eksiklikleri; uyarılmaları bakımından, gizli bir yazıyla atamaya yetkili sicil amirleri tarafından kendilerine bildirilir. Bu yazının tebliğinden itibaren en fazla bir ay içerisinde aynı amire, memurun itiraz hakkı bulunmaktadır.

Atamaya yetkili amirler itirazla ilgili kararlarını iki ay içerisinde ilgiliye yazı ile bildirir.Sicil raporunda sicil notu ortalaması 100 üzerinden, 60 veya daha yukarı olanlar olumlu sicil almış sayılırlar.60’ın altın da olanlar ise olumsuz sicil almış sayılır.

İki defa üst üste olumsuz sicil alan memurlar başka bir sicil amirinin emrine atanırlar.Burada da olumsuz sicil alınması halinde ise memuriyetle ilişkileri kesilir.Emeklilikle ilgili hükümler uygulanır.

Olumsuz sicile karşı yargı yolu, itiraza karşı atamaya yetkili sicil amirin kararının,ilgiliye tebliğinden itibaren başlar. Bu kararın tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde idari yargıya başvurmak gerekir.