Telefon: +49 2161 48 10 01

Yurttaşlık İşlemleri - Yaş, ad ve soyadı düzeltme işlemleri nasıl yapılır?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 13248

Makale Dizini

Yaş, ad ve soyadı düzeltme işlemleri nasıl yapılır?

Yaş, ad ve soyadı ve diğer nüfus kaydı düzeltme işlemleri, nüfus yasasına göre ilgilinin oturduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde açılacak dava yoluyla olur. Bu tür davalar Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılır. Duruşmaya cumhuriyet savcısıda katılır.

Bu tür bir davayı yalnız düzeltme isteyenler değil, ilgili resmi dairenin başvurusu üzerine C.Savcısı da açabilir. Karara karşı tarafların Yargıtay’a başvurma hakkı da bulunmaktadır.Kararlar kesinleştikten sonra, nüfus kütüğüne geçirilir.

Yaş düzeltme davası bir defa açılabilir.