Telefon: +49 2161 48 10 01

Aile Hukuku Bölüm 1

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 41900

Makale Dizini

AİLE HUKUKU

Mirasçılık belgesi nasıl alınır,miras devir işlemleri nasıl yapılır?

Ölen ya da gaipliğine (yokluğuna) karar verilen kimselerin mirasçılarından bir ya da birkaçı sulh mahkemesine başvurarak ve hasım göstermeksizin, mirasçılık durumlarının tesbitini isteyebilirler. Nüfus kayıtları, tanık beyanları, gerekirse doktor raporları ile varılacak sonuca göre verilen belgeye veraset ilamı (mirasçılık belgesi) denir. Bu belge bir mahkeme ilamı niteliğinde değildir. Her zaman için aksi ispat edilerek iptal edilebilir ve aksi sabit oluncaya kadar mirasçı olunduğunu gösterir.

Mirasçılık belgesi ile bir kimsenin mirasçısı olduğu belirlenen kişiler, miras bırakanın ölümünden itibaren üç ay içerisinde miras intikal vergi beyannamesini mirasın bulunduğu yer vergi dairesine vermeliler ve tahakkuk ettirilecek vergiyi peşin ya da taksitlerle ödemelidirler. Mirasçılar menkul ve gayrimenkul malları kendi aralarında anlaşma yoluyla paylaşabilirler. Anlaşmazlık halinde sulh mahkemesi hakiminin yardımını isteyebilirler ve taksimi mümkün olanlar, mirasçılar arasında taksim edilir, mümkün olmayanlar satılarak parası taksim edilir.

Herhangi bir yerde tescil kaydı bulunan (vasıta, gemi, taşınmaz) mallar için, tescil ile görevli sicil memurluğuna, veraset intikal vergi ödeme ya da taksitlendirme belgeleri ve mirasçılık belgesi ile başvurulup, harçları da ödendikten sonra, malın miras bırakan adına olan kaydı, mirasçıların müşterek adlarına devri sağlanabilir.