Telefon: +49 2161 48 10 01

Aile Hukuku Bölüm 1 - Evlilik işlemleri nasıl yapılır?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 41897

Makale Dizini

Evlilik işlemleri nasıl yapılır?

Evlendirme işleri nüfus hizmetlerinin bütünlüğü içerisinde İçişleri Bakanlığı’nca düzenlenir. Bu görev nüfus idarelerine, belediye başkanlıklarına, köy muhtarları veya gerektiğinde köy ve kasabalarda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfındaki devlet memurlarına verilebilir. Evlenmek isteyen erkek ve kadının beyanı onbeş gün ilan olunur. Evlenme akdi bu işe tahsis edilmiş resmi salonlar ile tarafların isteği ve evlendirme memurunun da uygun bulacağı yerlerde de evlenme yapılabilir.

Evlenme yaş ve koşullarına sahip her çiftin yetkili evlendirme memurluğuna müracaat ile yeteri kadar fotoğraf, evlenecek kişilerin bekar olduğunu gösteren nüfus kayıt örneği, bulaşıcı ve ırsen geçen herhangi bir hastalık bulunmadığına dair sağlık raporunu ibraz etmesi yeterlidir.

Evlenme sözleşmeleri, evlenme işleri memurları tarafından doğrudan doğruya nüfus idarelerine bildirilir ve bu şekilde nüfus kütüklerine tescil edilir. Türkiye’de, ancak nüfusa kayıtları belgelenenlerin evlenebileceklerine dair bir hukuksal düzenleme yapılmıştır.