Telefon: +49 2161 48 10 01

Aile Hukuku Bölüm 1 - Resmi nikah ve dini nikah konusunda neler biliyorsunuz ?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 41901

Makale Dizini

Resmi nikah ve dini nikah konusunda neler biliyorsunuz ?

Resmi nikah :

Nikah kıymaya resmi memurlar yetkilidir.Belediye bulunan yerlerde nikahı belediye başkanı veya onun bu işle görevlendirdiği vekil tarafından kıyılır.Köylerde evlenme isteği “köy ihtiyar heyetine” bildirilir. Nikah muhtar tarafından kıyılır. Yabancı ülkelerde evlenecek kişilerin her ikisinin de Türkiye vatandaşı olması durumunda, bulunulan ülkenin makamı, memuru veya Türkiye Konsoloslukları yetkilidir. Taraflardan birinin yabancı olması durumunda bulunulan ülkenin yasalarına göre evlilik yapılır. Türk hukukuna aykırı olmamak kaydı ile bu evlilik Türkiye’de de geçerlidir. Türkiye’de ise Türkiye vatandaşı bir yabancı uyruklu ile yetkili bir Türk makamı, memuru önünde evlenebilir. Yine ikisi de yabancı ise bir Türk yetkili memuru, makamı önünde evlilik sözleşmesi yapılır.

Dini Nikah :

Dini nikah ancak resmi nikah kıyıldıktan sonra kıyılabilir. Aksi durum suçtur.Bu maddeye göre resmi nikahın kıyıldığını gösteren resmi belgeleri görmeden nikah kıyanlarda cezalandırılır.İmam nikahı kadına yasalar karşısında herhangi bir hak tanımaz. Kadın eşinden ayrıldığı takdirde nafaka talep edemez. Mirasta pay sahibi olamaz.Ayrıca şikayet halinde zina gibi işlem görebilir.