Telefon: +49 2161 48 10 01

Is Hayati ve Sosyal Güvenlik Bölüm 3 - Grev ve lokavtı hükümet erteleyebilir mi?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 36126

Makale Dizini

Grev ve lokavtı hükümet erteleyebilir mi?

Evet. Karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavt, genel sağlığı veya milli güvenliği bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu kararname ile erteleyebilir. Erteleme sonunda Yüksek Hakem Kuruluna gidilerek toplu iş sözleşmesi tamamlanır. Grev uygulanamaz. Grev ertelemek grevi kaldırmak ve yasaklamaktır. Örtülü yasaklamadır.