Telefon: +49 2161 48 10 01

Is Hayati ve Sosyal Güvenlik Bölüm 3 - İşyerlerinde hükümlü,özürlü, çalıştırılma yükümlülükleri nelerdir?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 36123

Makale Dizini

İşyerlerinde hükümlü,özürlü, çalıştırılma yükümlülükleri nelerdir?

İşyerlerinde hükümlü ve özürlü çalıştırma zorunluluğu İş Yasası 25.mad.de düzenlenmiştir.

İşverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde, % 2 oranında sakat kimseyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun bir işte çalıştırmakla yükümlüdür.

Yine aynı şekilde işverenler,50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde, %2 oranında eski hükümlüyü mesleklerine uygun bir işte çalıştırmak zorundadırlar.

Eski hükümlü çalıştırılmasında, kanunlardaki kamu güvenliğine ilişkin hükümler saklıdır.

İşveren çalıştırmak zorunda olduğu eski hükümlüleri ve özürlüleri İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığıyla sağlamak zorundadır.