Telefon: +49 2161 48 10 01

Is Hayati ve Sosyal Güvenlik Bölüm 3 - Sendikaya nasıl üye olunur ve sendikadan nasıl ayrılınır?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 36131

Makale Dizini

Sendikaya nasıl üye olunur ve sendikadan nasıl ayrılınır?

Sendikalara üye olmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamaz. Bir işyerinde çalışan işçi ancak o işkolunda kurulu sendikaya üye olabilir. Birden fazla sendikaya üye olamaz. Üyelik beş nüsha hazırlanmış üyelik formunun noter huzurunda imzalanmasıyla ve sendikanın üyeliğe kabulü ile olur.

İşçi veya işveren sendikada üye kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. Her üye önceden bildirimde bulunmak suretiyle (Noter huzurunda bildirim formunu imzalayarak) üyelikten çekilebilir. Çekilme bir ay sonra gerçekleşmiş olur.