Telefon: +49 2161 48 10 01

Is Hayati ve Sosyal Güvenlik Bölüm 3 - Toplu iş sözleşmesi nedir,kaç türlü toplu iş sözleşmesi vardır?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 36125

Makale Dizini

Toplu iş sözleşmesi nedir,kaç türlü toplu iş sözleşmesi vardır?

Hizmet akdinin yapılması, muhtevası ve sona erdirilmesi ile ilgili hususları düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan sözleşmeye denir. Toplu iş sözleşmeleri, tarafların karşılıklı hak ve borçlarını, sözleşmenin uygulanmasını ve denetimini, uyuşmazlıkların çözümü için başvurulacak yolları düzenleyen hükümleri de ihtiva eder.

İki tür toplu iş sözleşmesi vardır.

  • a.İşyeri toplu iş sözleşmesi : Bir tek işyerini kapsar.
  • b.İşletme toplu iş sözleşmesi : Aynı işverenin aynı işkolunda birden fazla işyeri varsa hepsini kapsayan toplu iş sözleşmesine denir.