Telefon: +49 2161 48 10 01

Is Hayati ve Sosyal Güvenlik Bölüm 3 - Toplu iş sözleşmesi nasıl yapılır?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 36124

Makale Dizini

Toplu iş sözleşmesi nasıl yapılır?

2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu bu hususları düzenlemektedir. Kısaca toplu iş sözleşmesi yetkisi alan sendika ile işverenlik sendikanın teklif edeceği toplu iş sözleşmesi taslağı üzerinden müzakere ederek sonuç almaya çalışırlar. Anlaşma sağlanırsa mutabakat metni yazılarak taraflarca imza altına alınır. Anlaşma sağlanmazsa çeşitli prosedürler tamamlanarak sendika grev kararı alır. Bu aşamada da anlaşma sağlanmazsa grev oylaması yapılır. Grev oylamasında o işyerinde veya işletmede çalışan işçilerin yarıdan bir fazlası “greve hayır” derse grev yapılamaz. Toplu iş sözleşme Yüksek Hakem Kurulu denilen “konfederasyon, işveren temsilcisi ve hükümet temsilcilerinden oluşan” kurula gönderilir. Bu kurul toplu iş sözleşmesini tamamlayarak gönderir. İşçiler greve evet derse grev zorlaması ile işveren ve sendika arasında toplu iş sözleşmesi imzalanır.