Telefon: +49 2161 48 10 01

Is Hayati ve Sosyal Güvenlik Bölüm 1 - İş sözleşmesi nedir ve hangi konuları içermesi gerekir ?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 27249

Makale Dizini

İş sözleşmesi nedir ve hangi konuları içermesi gerekir ?

İşçinin belirli ya da belirsiz bir zamanda iş görmeyi ve iş sahibinin de ona ücret vermeyi üstlendiği bir sözleşmedir.

Sözleşmede :

  • a.İşverenin ve işçinin ad ve kimlikleri,
  • b.İşyerinin adresini,
  • c.Yapılacak işi,
  • d.Süresi belirli sözleşmelerde sözleşmenin süresi,
  • e.Ücret, ödeme şekli ve zamanı,
  • f.Var ise tarafların ileri sürdükleri özel şartlar,
  • g.İş sözleşmesinin yapıldığı gün,
  • h.Tarafların imzaları, olması gereklidir.