Telefon: +49 2161 48 10 01

Is Hayati ve Sosyal Güvenlik Bölüm 1

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 20136

Makale Dizini

Asgari ücretten kimler yararlanır ?

Asgari ücret, işçinin gıda,konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir. Bu ücret hükümet, işveren,işçi ve ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı asgari ücret tesbit komisyonunca belirlenir.

Asgari ücretten yararlanmak için işçi olmak yeterlidir. Onaltı yaşından küçükler için ayrı, onaltı yaşından büyükler için ayrı hesaplanır.