Telefon: +49 2161 48 10 01

Egitim ve Kültür Bölüm 2

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 21265

Makale Dizini

EGITIM VE KÜLTÜR HAYATI

Öğrencilerin aldıkları notlara itiraz etme hakları var mıdır?

Vardır. Önce öğretmene itiraz etmelidirler. İstediği sonucu alamadığını düşünen öğrenci okul yönetimine yazılı olarak başvuruda bulunabilir. Okul yönetimi komisyon kurarak sınav kağıdını yeniden inceletebilir. Bunun dışında öğrenci sınav notuyla ilgili olarak idare mahkemesine başvuru yapabilir.

İlköğretimde 5. sınıfa kadar öğrenci hakkında öğretmende oluşan genel kanaat önemlidir.

Uygulamada ortaöğretimde ve yüksek okullarda yargıya başvurulmaktadır.


Devamsızlıktan sınıfta kalma var mıdır?

Okuluna mazeretsiz olarak 20 gün devam etmeyen öğrenci sınıfta kalır.


Okul yöneticileri ve öğretmenler öğrenciye dayak atabilirler mi?

Kesinlikle atamaz. Dayağın ve şiddetin eğitimde yeri yoktur. Çocuğun onurunu incitici cezalardan dahi kaçınılmalıdır.

Eğitme amaçlı olduğu düşünülse bile dayağın hiç bir çeşiti okulda, ailede, kışlada kabul edilemez.


Okul koruma derneklerinin kurulmasına neden ihtiyaç duyulmuştur?

Veli olmak şartı ranmaksızın, eğitim gönüllüleri tarafından, okulun eğitim ve öğretimine destek olmak amacıyla Okul koruma dernekleri kurulmuştur.

Okullara para, araç-gereç ve her türlü maddi desteğin sağlanmasına ihtiyaç duyulduğu için bunu koruma dernekleri aracılığı ile gidermek düşünülmüştür.

Günümüzde yanlış bir tercihin sonucu olarak hükümetlerce okullara gerekli ödenek ayrılmamaktadır. Okulların zorunlu gereksinimleri için bir dayatma ile karşı karşıya bulunulmaktadır. Okullar koruma derneklerinin topladığı paralarla ayakta durur hale getirilmiştir.

Bazı okullarda koruma dernekleri gönüllü-gönülsüz para toplama işini aşırılıklara kadar götürmektedirler. Koruma derneğine üyelikte gönüllülük esastır. Üyelerin ödentileri yanında makbuz kesilerek, bağış yoluyla toplanan paralar okulun önemli bir para kaynağıdır. Okul koruma dernekleri okul yöneticilerinin okula ilişkin de olsa harcamalarını karşılama görevini üstlenmemelidir.


Disiplin kurulları öğrenciye hangi hallerde ceza verebilir?

İlköğretimde disiplin kurulu yoktur.

Ortaöğretimde Disiplin Yönetmeliğinde belirtilen suçlarla ilgili olarak uyarma, kınama, okuldan uzaklaştırma cezaları vardır. Ama bir ceza bir önceki cezadan hafif olamaz.

Yüksek öğrenimin disiplin yönetmeliği, ortaöğretim disiplin yönetmeliğinden daha farklı hükümler içerir. Yüksek öğrenim alanında anti-demokratik yapıdaki YÖK söz sahibidir. Bu konuda politik tercihlere göre uygulama yapıldığı da görülmektedir.


Taşımalı sistem nedir?

Taşımalı sistemde, birleştirilmiş sınıfların ortadan kaldırması amaçlanmıştır.Küçük birimlerde oturan öğrenciler taşınarak merkezi bir okulda eğitim görürler. Taşımalı sistemle branş öğretmeni sorununun çözümü düşünülnüştür. Araç-gereç yönünden de öğrencilerin daha çok yararlanması amaçlanmıştır.Bu sistemle sosyal etkinlikler sağlanabilmekte ve geliştirilebilmektedir.

Taşımalı sistemde öğle yemeği ve taşıma ücreti devlet tarafından karşılanır.

İlköğretimde taşımalı sistemle ilgili planlama il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince planlanır, organize edilir.


Üniversiteyi kazanan öğrenciler için öğrenim ve katkı (harç) kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ nun bölge müdürlükleri ve yurtların bulunduğu yerler aracılığı ile öğrenim ve katkı (harç) kredisi için başvuru yapılır. Öğrenciler ilgili kurumlardan başvuru klavuzu ve formunu alırlar. Form alınan yere veya öğrencinin bulunduğu ildeki yurtlar kurumuna teslim edilir. Başvuru tarihi klavuzda belirtilmiştir. Başvurular Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun optik okuyucuları ile değerlendirilir. Üniversitelere ve öğrencilerin okuyacağı okullara değerlendirme sonuçları gönderilir. Öğrencilerin alacağı kredi için senet ve gerekli belgeler hazırlanır.Belgeler Genel Müdürlüğe yollanır. Krediler üçer aylık dilimler halinde Ziraat Bankası’ndan alınır.

Ayrıca Başbakanlık öğrencilere karşılıksız burs verir. Bu bursa 1. sınıf öğrencileri başvurabilir. Başbakanlık bursunu alan öğrenci diğer bursu alamaz. Her ikisine başvurulsa bile birinden yararlanır. Ayrıca resmi ve özel kuruluşlar öğrencilere burs vermektedir. Sınıfta kalan öğrencinin Başbakanlık bursu kesilmektedir.


Halk kütüphanelerinden nasıl yararlanılır?

İl ve ilçe halk Kütüphaneleri herkesin hizmetine açıktır. İsteyen her kişi kütüphaneye gelerek çeşitli konularda bilgi sunan kitaplardan yararlanabilir.

Kütüphanelerdeki kitapları dışarıda okumak isteyenlerin üyelik kartı çıkartması gerekir. Üyelik kartı çıkartmak için ise nüfus cüzdanı yeterlidir. Nüfus cüzdanındaki bilgilere göre üye olan kişiye üyelik kartı verilir. Bu kart ücretsizdir.