Telefon: +49 2161 48 10 01

Egitim ve Kültür Bölüm 2 - Okul koruma derneklerinin kurulmasına neden ihtiyaç duyulmuştur?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 23007

Makale Dizini

Okul koruma derneklerinin kurulmasına neden ihtiyaç duyulmuştur?

Veli olmak şartı ranmaksızın, eğitim gönüllüleri tarafından, okulun eğitim ve öğretimine destek olmak amacıyla Okul koruma dernekleri kurulmuştur.

Okullara para, araç-gereç ve her türlü maddi desteğin sağlanmasına ihtiyaç duyulduğu için bunu koruma dernekleri aracılığı ile gidermek düşünülmüştür.

Günümüzde yanlış bir tercihin sonucu olarak hükümetlerce okullara gerekli ödenek ayrılmamaktadır. Okulların zorunlu gereksinimleri için bir dayatma ile karşı karşıya bulunulmaktadır. Okullar koruma derneklerinin topladığı paralarla ayakta durur hale getirilmiştir.

Bazı okullarda koruma dernekleri gönüllü-gönülsüz para toplama işini aşırılıklara kadar götürmektedirler. Koruma derneğine üyelikte gönüllülük esastır. Üyelerin ödentileri yanında makbuz kesilerek, bağış yoluyla toplanan paralar okulun önemli bir para kaynağıdır. Okul koruma dernekleri okul yöneticilerinin okula ilişkin de olsa harcamalarını karşılama görevini üstlenmemelidir.