Telefon: +49 2161 48 10 01

Egitim ve Kültür Bölüm 2 - Disiplin kurulları öğrenciye hangi hallerde ceza verebilir?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 23005

Makale Dizini

Disiplin kurulları öğrenciye hangi hallerde ceza verebilir?

İlköğretimde disiplin kurulu yoktur.

Ortaöğretimde Disiplin Yönetmeliğinde belirtilen suçlarla ilgili olarak uyarma, kınama, okuldan uzaklaştırma cezaları vardır. Ama bir ceza bir önceki cezadan hafif olamaz.

Yüksek öğrenimin disiplin yönetmeliği, ortaöğretim disiplin yönetmeliğinden daha farklı hükümler içerir. Yüksek öğrenim alanında anti-demokratik yapıdaki YÖK söz sahibidir. Bu konuda politik tercihlere göre uygulama yapıldığı da görülmektedir.