Telefon: +49 2161 48 10 01

Egitim ve Kültür Bölüm 1

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 18427

Makale Dizini

EGITIM VE KÜLTÜR HAYATI

İlköğretimde okula kayıtta gerekli olan belgeler nelerdir?

Kayıt için nüfus cüzdanı ve ikametgah belgesi istenir. Bu konuda beyan yeterli görülmelidir.

İnsan hakları açısından veli çocuğunu istediği okulda okutabilir. Ancak milli eğitim yönetimi ilköğretime başlarken öğrencilerin oturdukları yerlere göre hangi okula kaydolabileceğine dair düzenlemeler yapabilmektedirler. Bütün düzenlemelere karşın uygulamada sapmalar olmaktadır. Esas olan öğrenciye yakın okul ile uzak olan okulun koşullarını eğitim-öğretim kalitesi açısından eşitlemektir. Aynı eğitim-öğretimin her okulda verileceğine inanan veli ve öğrenci evine en yakın okulu tercih edecektir.


İlköğretim okullarında öğrenci nakli nasıl yapılır?

İlköğretimde öğrenci yeni okuluna ikametgah belgesi ile başvuruda bulunur. Yeni okul yönetimi eski okulundan öğrencinin dosyasını ister.


İlköğretimde katkı payı, kayıt parası,diploma-karne parası vb.ad altında para toplanabilir mi?

Anayasa va yasalarda ilköğretimin zorunlu ve parasız olduğu belirtilmektedir. Yönetmeliklerde de para toplamayla ilgili bir hüküm yoktur.

Okullara kayıt karşılığı, velilerden ne adla olursa olsun para alınamaz .Diploma, karne ve benzeri belgeler de para ile satılamaz.

Uygulamada kayıt sırasında bağış adı altında para alınmaktadır ve Milli Eğitim Vakfı tarafından basılıp Milli Eğitim Yayınevi aracılığı ile %45 indirimle okullara verilen diploma, karne ve benzeri belgeler ; okullarda keyfi ve fahiş fark konularak öğrencilere satıılmaktadır. .

Bu uygulama da sağlık hizmetlerinde olduğu gibi eğitimin paralı hale getirilmesi yolunda atılan adımlardan biridir.


Okul-aile birliklerinin amacı nedir? Okul aile birlikleri öğrenci ve velilerden para veya bağış alabilir mi?

Okul-aile birliklerinin amacı okulun eğitim-öğretim sorunlarını tespit etmek ve bunlara çözümler üretmektir. Okul-Aile Birlikleri demokratik işleyişe, yardımlaşma ve dayanışmaya, gönüllü çalışmaya dayalı kuruluşlardır.

Okul-aile birlikleri para işine karışmaz. Bağış toplamaz.

Okulun maddi yönden durumunu değerlendiren okul-aile birlikleri bu değerlendirmelerini Okul koruma dernekleri yönetimlerine ve okulla ilgili gördüğü yetkililere iletirler.


Öğrencilerden hangi hallerde para toplanır ?

Asıl olan öğrencilerden para toplamamaktır. Eğitim-öğretimde öğrenci ile okul arasında para bir sorun yaratmamalıdır.

Yaşama hazırlığı, demokratik işleyişi okulda öğrenmenin bir aracı olan eğitsel kol etkinliklerinde paraya gereksinim olabilir(Spor Kolu, Gezi Kolu gibi). Bu durumda tüzük gereği ve zorunlu giderlerin giderilmesi için kol çalışmalarında para toplanabilir. Örneğin gezi kolu geziye gitmek için öğrencilerden para toplar. Para vermeyen öğrencilerin paraları havuz sistemi ile karşılanmalı, öğrencilerin onuru zedelenmemeli, geziden de mahrum bırakılmamalıdır. Sosyal dayanışma sağlanmalıdır.


Okul kantinlerinin kiraya verilmesinin sakıncaları var mıdır?

Vardır. Uygulamada okul kantinleri kar amaçlı kuruluşlar halindedir. İhaleye çıkarılan kantinlerle ilgili yaygın dedikodular vardır. Kantinlerde ihale ile satılan malların pahalı olduğu gözlenmektedir.

Okul kantinleri ile okul kooperatifleri farklı kuruluşlardır. Kooperatiflerin bir anasözleşmesi bulunmaktadır. Okul personeli ve öğrenciler kooperatife üye olabilirler. Demokratik bir şekilde yönetim ve denetimine seçilebilirler. Kooperatif varken kantine gerek yoktur. Kantin var, kooperatif yoksa yine okulun çalıştırabileceği bir düzenleme getirilebilir.


Okul yöneticileri okul harcamaları ile ilgili olarak kimlere bilgi verir?

Okul yöneticileri harcamaları kurulacak bir harcama komisyonu aracılığı ile yapar.

Okul gelirleri ve harcamaları açık yapılır. Gelirler ve giderler açıklanır. Şeffaflık esastır. Bu işleyiş okul yönetimlerini şaibeden (dedikodudan) kurtarır. Yurttaşları, velileri bilgi sahibi yapar. Yurttaş-okul dayanışmasını güçlendirir. Güven ortamını geliştirir.

Okul giderleri ve harcamaları ile ilgili olarak okulu denetleyen müfettişler ve üst yönetimler inceleme, denetleme yapabilirler.

Koruma dernekleri ile ilgili kayıtlar, gelirler ve masraflar emniyete bağlı dernekler masasınca denetlenir.


Dershanelere ihtiyaç olmaksızın eğitim ve öğretim yapılabilir mi?

Evet. Dersaneyi var eden koşullar okullarda yaratılabilir.Eğitim -öğretim devletin görevidir. Bireyin eğitim hakkını sonuna kadar kullanması için devlet her türlü olanağı yaratmalıdır.

Dersaneler eğitimde fırsat eşitliğini daha da ortadan kaldırmıştır. Eğitim iktidarların bilerek veya bilmeyerek yürüttüğü yanlış politikalarla özelleştirilmeye doğru hızla yol almaktadır.