Telefon: +49 2161 48 10 01

Komşuluk,Kiracılık - Yabancı uyruklular gayrimenkul mülkiyetini nasıl kazanırlar?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 26834

Makale Dizini

Yabancı uyruklular gayrimenkul mülkiyetini nasıl kazanırlar?

Türk vatandaşlarına, Türkiye’de mülk edinecek yabancı’nın uyruğu olduğu ülke sınırları içerisinde mülk edinme hakkı tanınmışsa, yabancı da Türkiye’de diğer yasal kısıtlılıklar saklı kalmak koşulu ile mülk edinebilir. Diğer kısıtlamalar, Köy Kanunu ve Askeri Yasak Mıntıkalar Kanununu ile getirilmiştir. Turizmi Teşvik Yasası kısıtlamaların bir kısmını kaldırmaktadır.

Yabancı uyruklu kişi hakkında ayrıca istihbarat yapıldıktan sonra tapuda devir işlemi gerçekleştirilmektedir.