Telefon: +49 2161 48 10 01

Komşuluk,Kiracılık - Kira ilişkilerinin yazılı olması zorunlu mudur?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 26825

Makale Dizini

Kira ilişkilerinin yazılı olması zorunlu mudur?

Kira sözleşmenin yazılı olması zorunlu değildir.Ancak ruhsata tabi işyerleri, vergi dairesi yazılı sözleşme istediğinden ve devir yetkisi olmak şartıyla kiralanmış bir yer devralınacaksa sözleşmenin yazılı olması gerekir.

Bir kira sözleşmesinde dikkat edilmesi gereken başlıca konular şunlardır:

  • a. Kira bedeli, (yabancı para ile de belirlenebilir),
  • b. Ödeme tarihleri,
  • c. Stopaj durumu,
  • d. Tahliye taahhüdü (ilk kontrata yazılı taahhüt geçersizdir),
  • e. Devir hakkı,
  • f. Kira artış oranı,
  • g. Depozito, teminat ve kira bedeli karşılığı olarak senet vb. istenmesi halinde yazılıp yazılmadığı,
  • h. Ödenen kira bedelinin (“alınmıştır”, “ödenmiştir” şeklinde) yazılıp yazılmadığı,yukarıda belirtilen konuların yazılıp yazılmadığı mutlaka kontrol edilmeli ve yapılan anlaşmaya uygun olduğu görüldükten sonra sözleşme imzalanmalıdır.