Telefon: +49 2161 48 10 01

Sağlık Sorunları

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 14327

Makale Dizini

SAGLIK

“Sağlık hastalığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik halidir”

Temel sağlık hizmeti ne anlama gelmektedir ?

Temel sağlık hizmeti hasta olanın tedavi edilmesi yanında, sağlıklı yaşamanın da korunmasıdır. Bu nedenle sağlık hizmetlerinin ; koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri olarak örgütlenmesi öngörülmüştür.

Kişiye yönelik ayakta tedavi edici sağlık hizmetleri (poliklinik) ve kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri (aşılama,aile planlaması, periyodik muayeneler) sağlık ocakları ve ana çocuk sağlığı merkezlerince yürütülmektedir. Bunlar birinci.basamak sağlık hizmetleri olarak sayısı belirli bir nüfusun ve bölgenin sağlık gereksinimleri yönünde sorumluluk üstlenmişlerdir.

Birinci basamak sağlık hizmeti ile toplumda görülen sağlık sorunlarının çoğunun çözümlenmesi hedeflenmiştir.

Buradan tedavi edici sağlık hizmetlerinin sunulduğu hastahanelere, ileri tetkik ve uzmanlaşmış bir inceleme için sevk yapılmaktadır.

Bu zincirin özenle takip edilmesi devlet hastahanelerinde gereksiz yığılmaları ve işgalleri önleyecektir. Öngörülen sevk zinciri, bizlerin hastahanelerden kurtulmasını ve polikliniklerde hekimlerin hastalarına yeterince zaman ayırabilmesini sağlayacaktır.


Ülkemizde geçerli sağlık yasalarına göre sağlık hizmetleri paralı mıdır ?

Sağlık ocakları ve devlet hastahanelerindeki hizmetler ücretsizdir.Bugün için hizmet karşılığı istenen katkılar bağış niteliğindedir.

Doğumun da devletin sağlık kurumlarınca ücretsiz yapılması gerekir.

Bütçeden sağlığa ayrılan pay giderek küçülmekte ve sağlıkta özelleştirmeden yana politikalar izlenmektedir. Sağlık hizmetlerinde bağış yoluyla da olsa para istenmesi bu anlayışı sergilemektedir.


Sağlık Ocakları ve Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerinde ne tür hizmetlerden yararlanırız?

Sağlık ile ilgili her konuda ilk başvurulacak kurumlardır. Çocuğumuzun sağlığı ile ilgili olan büyüme ve gelişme (boy, kilo, baş çevresi ölçümleri) takipleri sağlık ocağında ya da görevli ebe aracılığı ile evimizde yapılmalıdır.

Çocuklarımızı bulaşıcı hastalıklardan korumak için yapılması gereken aşılama, ve aşıların yapılıp yapılmadığının kontrolü sağlık ocakları ya da mahallelerden sorumlu ebe tarafından yapılmalıdır.

Sağlık ocaklarındaki aşılar ve aşılama parasızdır.

Kadın ve ana sağlığı hizmetleri sağlık ocağı ya da mahallemizden sorumlu ebe aracılığı ile periyodik kontrollerle yapılmalıdır.

Hamile kadınların sağlık kontrolleri de sağlık ocaklarında ya da ebeler tarafından yapılmalıdır.

Aile planlaması hizmetleri için ne zaman ve ne kadar sayıda çocuk istenildiği konusunda sağlık ocaklarına ve ana çocuk sağlığı merkezlerine başvurulabilir.

Bütün gebelikten korunma yöntemleri ve hizmetleri ücretsiz verilmektedir.

Bulaşıcı hastalıklardan korunma, tedavi olmak, ya da yayılmasını önlemek için sağlık ocaklarına başvurmalıyız.Bu konuda bizim kadar devletin de yükümlülükleri vardır.

Sıtma, verem gibi bazı hastalıklarda tanı, tedavi,kontrol ve periyodik izlemler Verem Savaş Derneği, Sıtma Savaş Derneği gibi birimlerce yürütülmektedir.


Acil durumlarda nereye başvuracağınızı biliyor musunuz ?

Acil durumlarda 112 no’lu telefondan ambulans isteyebilirsiniz. Gelen acil ekibi hem hastanıza anında müdahale edecek, en uygun koşullarda ve kısa sürede hastahaneye taşıyacaktır.

Acil durumlarda ilk yardım için mesaj iletirken mesaj kısa ve anlaşılır olmalıdır. Şu bilgiler karşı tarafa iletilmelidir: Kazanın yeri, kazanın şekli, yaralıların sayısı ve durumu, kendi adınız ve soyadınız. Ve kazaya yakın yerde varsa telefon numarası.

112 ve hastahane acil servisleri dışında trafik şube ve istasyonları, jandarma karakolları, karayolları istasyonları ile acil durumlarda haberleşme yapılabilir.

Anında müdahale gerekmeyen hastalar için hastahanelerin acil servislerine başvurulmalıdır.

Acil olmayan hastalıklarla,acil servislerin meşgul edilmesi halinde acil hastalar yeterince hizmet alamayacakları için hayati tehlike ile karşı karşıya kalabileceklerini unutmamalıyız.


Çeşmenizden akan suyun temizliğinden şüpheleniyor musunuz ?

Sularınızın klorlu olup olmadığı, niteliği ve bakteriyolojik incelemesini Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şubesine başvurarak ücretsiz öğrenebilirsiniz.

Hangi durumlarda sularımızın kirlenebileceğini gözden kaçırmamalıyız.“Sağlıklı kalabilmek için öncelikle sağlıklı bir çevrede yaşamamız gerekir”.

Çöpler ve atıklar ile ilgili sorunlarımızda deniz sağlığı, turistik ve sanayi kuruluşlarının denetimi, gıdaların sağlığa uygunluğu, toplu yaşam alanlarının (okul,yurt gibi) denetimi katı ve sıvı atıkların imhası, fare, sinek gibi zararllıların giderilmesi gibi bir çok konuda Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şubesine başvurulabilinir.


Kimlere Yeşil Kart verilmektedir ?

İllerde Valilikler, ilçelerde Kaymakamlıklar tarafından aylık geliri veya aile içindeki gelir payı asgari ücretin kesintiler dışındaki miktarının 1/3’ünden az olan ve Türkiye’de ikamet eden yurttaşlara yeşil kart verilmektedir.

Yeşil kart ile yataklı tedavi kurumlarında yatarak görülen tedavi hizmetleri ve tedavi masrafları ücretsiz karşılanmaktadır.