Telefon: +49 2161 48 10 01

Sağlık Sorunları - Sağlık Ocakları ve Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerinde ne tür hizmetlerden yararlanırız?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 17691

Makale Dizini

Sağlık Ocakları ve Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerinde ne tür hizmetlerden yararlanırız?

Sağlık ile ilgili her konuda ilk başvurulacak kurumlardır. Çocuğumuzun sağlığı ile ilgili olan büyüme ve gelişme (boy, kilo, baş çevresi ölçümleri) takipleri sağlık ocağında ya da görevli ebe aracılığı ile evimizde yapılmalıdır.

Çocuklarımızı bulaşıcı hastalıklardan korumak için yapılması gereken aşılama, ve aşıların yapılıp yapılmadığının kontrolü sağlık ocakları ya da mahallelerden sorumlu ebe tarafından yapılmalıdır.

Sağlık ocaklarındaki aşılar ve aşılama parasızdır.

Kadın ve ana sağlığı hizmetleri sağlık ocağı ya da mahallemizden sorumlu ebe aracılığı ile periyodik kontrollerle yapılmalıdır.

Hamile kadınların sağlık kontrolleri de sağlık ocaklarında ya da ebeler tarafından yapılmalıdır.

Aile planlaması hizmetleri için ne zaman ve ne kadar sayıda çocuk istenildiği konusunda sağlık ocaklarına ve ana çocuk sağlığı merkezlerine başvurulabilir.

Bütün gebelikten korunma yöntemleri ve hizmetleri ücretsiz verilmektedir.

Bulaşıcı hastalıklardan korunma, tedavi olmak, ya da yayılmasını önlemek için sağlık ocaklarına başvurmalıyız.Bu konuda bizim kadar devletin de yükümlülükleri vardır.

Sıtma, verem gibi bazı hastalıklarda tanı, tedavi,kontrol ve periyodik izlemler Verem Savaş Derneği, Sıtma Savaş Derneği gibi birimlerce yürütülmektedir.