Telefon: +49 2161 48 10 01

Kovuştuma ve sonrası

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 22601

Makale Dizini

KOVUŞTURMA ve SONRASI

Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis tarafından yapılacak davete uyması zorunludur. Bu davete uymayanlar hakkında, polisin verdiği emre uymamaktan dolayı işlem yapılabilir.

Polise ifade vermeye mecbur olmayan tanık, savcıya ve hakime ifade vermek zorundadır. Tanık çağrılıp da, mazeretsiz gelmediği taktirde zorla getirilir. Yemin etmekten veya tanıklıktan kaçınan kişi, para cezasına veya altı ayı geçmemek üzere hapis cezasına mahkum edilebilir.