Telefon: +49 2161 48 10 01

Kovuştuma ve sonrası - Güvenlik güçleri konut ve işyerlerinde hangi şartlarda arama yapabilirler?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 22593

Makale Dizini

Güvenlik güçleri konut ve işyerlerinde hangi şartlarda arama yapabilirler?

Konut dokunulmazlığı Anayasa’ca korunan temel insan haklarındandır. Anayasa’nın 21.md.sinde “ Usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça kimsenin konutuna girilemeyeceği ve arama yapılamayacağı ve buradaki eşyaya el konulamayacağı “ belirtilmiştir.

Ceza Usul Yasasına göre kolluk güçlerinin yapacağı ev ve işyeri aramalarının, biçim ve yöntemi düzenlenmiştir ve aramaya karar yetkisi yalnızca hakimindir.

Ancak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, cumhuriyet savcısının emriyle güvenlik güçlerinde arama yapılabileceği düzenlenmiştir. Güvenlik güçlerinin hakim kararı veya savcının yazılı emri olmadıkça, konuta veya işyerine girme ve arama yetkisi bulunmamaktadır.

Uygulamada ise güvenlik güçleri “muvafakatlı (rızalı) ev arama tutanağı ” düzenleyerek, yargı kararına ihtiyaç hissetmeden konut ve işyerinde arama yapabilmektedir. “Rızalı arama tutanakları” yasaya karşı hile niteliğindedir.