Telefon: +49 2161 48 10 01

Kovuştuma ve sonrası - Güvenlik görevlilerince kimlik sorulduğunda ne yapılmalıdır?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 22594

Makale Dizini

Güvenlik görevlilerince kimlik sorulduğunda ne yapılmalıdır?

Kimlik bildirme, polisin görev yetkilerini belirleyen yasayla düzenlenmiştir. Yasaya göre polis suç işlenmesini önlemek veya işlenmiş suçların faillerini ele geçirmek için kimlik sorabilir.Kimliğini bir belge ile veya polisçe tanınmış kişilerin tanıklığı ile ispat edemeyenler ve gösterdikleri belgelerin doğruluğundan şüphe edilen kişiler, aranan kişilerden olup olmadıkları anlaşılıncaya veya gerçek kimliği ortaya çıkıncaya kadar yirmidört saati geçmemek koşulu ile gözaltına alınabileceği belirtilmiştir.

Bu uygulamanın kötüye kullanılması halinde güvenlik görevlilerinin cezai sorumlulukları vardır.