Telefon: +49 2161 48 10 01

Kovuştuma ve sonrası - Bekaret kontrolü yapılabilir mi ?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 22596

Makale Dizini

Bekaret kontrolü yapılabilir mi ?

Hukukumuzda bekaret kontrolu konusunda özel bir düzenleme yoktur. Ceza Kanununun ilgili maddelerinde konu edilen “ırza geçme” ve “kızlık bozma” suçlarının kovuşturulması sırasında, mağdur tarafın genital muayenesi Savcı veya yargıcın kararıyla yapılabilmektedir. Bunun nedeni de genital muayenenin bu tür suçlarda temel delil niteliği taşımasıdır.

Bunun dışında hiç bir kişi veya kurumun, bir kişiyi genital muayene ve bekaret kontrolü için hekime sevk yetkisi olmadığı gibi, hekiminde muayene yetkisi bulunmamaktadır.