Telefon: +49 2161 48 10 01

Kovuştuma ve sonrası - Cezaların infazında sahip olduğumuz haklar nelerdir ?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 22597

Makale Dizini

Cezaların infazında sahip olduğumuz haklar nelerdir ?

Cezaların infazında suçlunun kişiliği, mesleği ve tüm özellikleri göz önüne alınarak ve buna göre kapalı, yarı açık, ve açık olarak nitelendirilen üç tür cezaevinden birine gönderilmektedir.

Suçlu öncelikle kendisinin sosyal ve psikolojik yönden incelenmesini, gözleme tabi tutulmasını ve buna göre eğitim, öğrenim, cezaevinden çıktıktan sonra iş bulabilmesinin sağlanması ve iyi koşullarda cezaevinde yaşamını sürdürebilmesini istemek hakkı vardır.

Tutukevi veya cezaevinde gayri insani şartların varlığına karşı gelme, kişi olarak insani ihtiyaçlarının kısıtlanmadan karşılanmasını cezaevi yönetimi ve savcılıktan isteme hakkına sahiptir.

Hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi 60 günü geçmemesi halinde suçlunun oturduğu yerde (evinde) veya hafta sonlarında cezaevine girip çıkma şeklinde , aynı şekilde ceza süresinin dört ayı geçmemesi durumunda geceleri cezaevine girerek infaz uygulanabilmektedir.

Para cezalarının taksitle ödenmesi imkanı mahkuma tanınmış bir haktır.

Mahkumiyet süresini iyi halle geçirmiş kimse mahkumiyet süresinin belirli bir kısmını cezaevinin dışında geçirme hakkına sahiptir. Bu süre verilen cezanın yarı oranına kadar yaklaşmış durumdadır.