Telefon: +49 2161 48 10 01

Kovuştuma ve sonrası - Tecil nedir,tecil edilmiş ceza ve dava konusu isteme etkisi nedir?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 22598

Makale Dizini

Tecil nedir,tecil edilmiş ceza ve dava konusu isteme etkisi nedir?

Tecil, kısa süreli özgürlüğü bağlayıcı cezaların yerine konmuş bir hukuksal kurumdur. Ertelemeden amaç ise, geçmişi temiz olmasına karşın rastlantı sonucu suç işlemiş kişinin cezasının infazı yerine, ona bir deneme süresi tanıyarak bu yolla ıslah edip topluma yeniden kazandırmaktır.

Adliye mahkemelerince para cazasından başka bir ceza ile mahkum olmayan kimse, işlediği bir suçtan dolayı ağır veya hafif, para ve bir yıla kadar (bir yıl dahil) ağır hapis veya iki yıla kadar (iki yıl dahil) hapis veya hafif hapis cezalarından biri ile mahkum olur ve geçmişteki hali ve suç işleme hususunda eğilimine göre cezanın ertelenmesi ileride suç işlemekten çekinmesine sebep olacağı hakkında mahkemece kanaat edinilirse, bu cezanın ertelenmesine hükmolunabilir. Bu halde ertelemenin sebebi hükme yazılır.

Ertelemenin “failin geçmişteki hali” ve “ileride suç işlemekten çekinmesine neden olacağı konusunda mahkemeye kanaat gelmesi” durumunda uygulanması öngörülmektedir.

Ertelemede suç değil, failin kişiliği ön plandadır.

Cezanın ertelenmesi durumunda hüküm tarihinden itibaren beş yıl içinde yeni bir cürümden ötürü herhangi bir ceza alınmadığı takdirde, “ilk mahkumiyet yok kabul edilir, kişi hiç ceza almamış sayılır”.