Telefon: +49 2161 48 10 01

Kovuştuma ve sonrası - CMUK’un sağladığı haklar nelerdir?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 22599

Makale Dizini

CMUK’un sağladığı haklar nelerdir?

CMUK ’un sanığa sağladığı temel hakların başında, ceza soruşturmasının her aşamasında, bir avukatın hukuki yardımından yararlanabilmesi gelmektedir. Sanık avukatı bulunmadığı takdirde, barodan avukat tayin edilmesini de isteyebilir. Sorgu avukat bulunmadan yapılamaz. l8 yaşından küçüklerin sorgusunda sanığın rızası aranmaksızın avukat bulunması zorunludur. Ayrıca CMUK, sanığa sorguda “Susma Hakkını” da tanımıştır.

CMUK’un sanığa sağladığı temel haklar, Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin görev alanına giren suçlarda uygulanmamaktadır. Aslında sorguda avukat bulundurulması ve sanığın susma hakkı gibi usul kuralları, aynı zamanda uluslarüstü İnsan Hakları Hukukunun normları arasındadır.

CMUK’un getirdiği bu ayrımcı yaklaşım, temel İnsan haklarından olan “Adil Yargılama Hakkı”nın açık bir ihlalidir.