Telefon: +49 2161 48 10 01

Imar Hukuku Bölüm 2 - Sit alanı nedir?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 24706

Makale Dizini

Sit alanı nedir?

Tarih öncesinde günümüze kadar gelen çeşitli uygarlıkların ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları önemli tarihi olayların meydana geldiği yerler ve tesbiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gereken alanlardır.