Telefon: +49 2161 48 10 01

Imar Hukuku Bölüm 1

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 48034

Makale Dizini

INSAAT-IMAR-RUHSAT

İmar planı nedir ?

Nüfusu 10.000’i aşan belediyeler ile nüfusu daha az olduğu halde il merkezi olan veya gelecekte imar işleri bakımından plana gereksinimi bulunduğu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca saptanan belediyelerin “ imar yasası” uyarınca yaptırmakla yükümlü oldukları fiziksel plandır.

İmar planları, “nazım planı” ve “uygulama planı” olmak üzere iki türlüdür.