Telefon: +49 2161 48 10 01

Imar Hukuku Bölüm 1 - Nazım imar planı nedir?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 48042

Makale Dizini

Nazım imar planı nedir?

Varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarını gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan ve genelde 1/25.000 ölçekli planlardır.

Başka bir deyişle “Kentin gelecekte alacağı biçimi gösteren plandır” denilebilir.