Telefon: +49 2161 48 10 01

Imar Hukuku Bölüm 1 - Uygulama imar planı nedir?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 48032

Makale Dizini

Uygulama imar planı nedir?

Tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren 1/1000 ölçekli plandır.