Telefon: +49 2161 48 10 01

Imar Hukuku Bölüm 1 - İmar adası ve imar parseli nedir?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 48035

Makale Dizini

İmar adası ve imar parseli nedir?

Çevresi yollarla sınırlanmış ve çoğu parsellere bölünmüş arsa ile böyle bir arsayı kaplayan yapılar takımına “ada”, imar planındaki esaslara göre meydana gelen haline de “imar adası” denir.

İmar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin İmar Kanunu, imar planı ve yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş şekline de imar parseli denir.