Telefon: +49 2161 48 10 01

Imar Hukuku Bölüm 1 - İfraz ve tevhid nasıl yapılır?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 48036

Makale Dizini

İfraz ve tevhid nasıl yapılır?

İfraz : ayırma, parselleme, parselasyon,

Tevhid : iki veya daha fazla sayıda parseli tek bir parsel halinde birleştirme.

İmar planlarına göre yol, meydan, yeşil saha, park ve otopark gibi umumi hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan gayri menkullerin bu kısımlarının ifrazına ve tevhidine izin verilmez.

İmar parselasyon planı tamamlanmış olan yerlerde yapılacak ifraz ve tevhidin bu planlara uygun olması şarttır.

İmar planlarında parsel cepheleri tayin edilmeyen yerlerde yapılacak ifrazların asgari cephe genişlikleri ve büyüklükleri yönetmelikte belirtilen esaslara göre tespit edilir.

İmar planı dışında kalan alanlarda yönetmeliklerinde tayin edilecek miktarlardan küçük ifrazlara izin verilmez.