Telefon: +49 2161 48 10 01

Imar Hukuku Bölüm 1 - Mücavir alan nedir?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 48039

Makale Dizini

Mücavir alan nedir?

Kentin, belediyelerin gelişmesi bakımından gerekli görülen alandır.(Komşu alan)

Mücavir alan sınırları belediye meclisi ile İl İdare Kurulu kararına dayanarak vilayetlerce bakanlığa gönderilir.Bakanlık bunları inceleyerek aynen veya değiştirerek onamaya veya değiştirmek üzere iadeye yetkilidir. Mücavir alanın ilgili belediye sınırına bitişik olması gerekmez. Ayrıca, bu alanlar köyleri de ihtiva edebilir. Mücavir alandan çıkarılmada aynı yönteme tabidir. Bakanlık ( Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) gerekli gördüğü hallerde mücavir alana alma ve çıkarma konusunda kendiliğinden karar verebilir.