Telefon: +49 2161 48 10 01

Sosyal Hizmet

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 18676

Makale Dizini

SOSYAL HIZMET

Yetiştirme yurduna kabul koşulları nelerdir?

Beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya kişisel güvenlikleri tehlikede olup, ana veya babasız, ana ve babasız; ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan; ana veya babası veya her ikisi tarafından terkedilen; ana veya babası tarafından ihmal edilip, fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuk korunmaya muhtaç çocuk sayılır ve 13-18 yaş arası korunmaya muhtaç çocukları korumak, bakmak ve bir iş veya meslek sahibi edilmeleri ve topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerini sağlamakla görevli ve yükümlü olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve ona bağlı il müdürlüklerin bünyesindeki yetiştirme yurtlarına, yine bu kurumun tespiti ve yerel sulh hakiminin vereceği “Koruma kararı” ile kabul edilirler. Onsekiz yaşını tamamlayan bu çocuklardan ortaöğrenime devam edenlerin yirmi, yükseköğrenime devam edenlerin yirmibeş yaşına kadar korunma kararları uzatılabilmektedir. Bunun yanında belediyeler ve diğer kurumlarca desteklenen özel kuruluşlar yuva, Sokak Çocukları Derneği, Kadın Sığınma Evi gibi bu amaca yönelik faaliyet gösteren oluşumlar da vardır.