Telefon: +49 2161 48 10 01

Sosyal Hizmet - Huzurevlerine giriş koşulları nelerdir?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 18678

Makale Dizini

Huzurevlerine giriş koşulları nelerdir?

Huzurevleri, sosyal veya ekonomik yönden yoksunluk içinde olup korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç yaşlı statüsündeki kişiler, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumlarınca, huzurlu bir ortamda korumak ve bakmak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Altmış yaşını geçmiş, herhangi bir bulaşıcı hastalığı bulunmayan yaşlılar bulundukları yerin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlüklerine ya da doğrudan doğruya huzurevi müdürlüğüne yazılı başvuru yaparak giriş yapabilirler. Bunun için bir sağlık raporu ve herhangi bir kimsenin noterden vereceği bir taahhütnamenin kuruma verilmesi yeterlidir. Tamamen muhtaç konumdaki kimselerden ücret alınmazken, ekonomik durumu uygun olanlardan ise belirli bir ücret alınmaktadır.